* وقتی آدما می‌میرن صداهاشون کجا میره؟
+ تو آسمون، معلق، اما دیگه گرم نیست
زهرا رضاپور