بعضی صداها رو باید بوسید


مثل ِ صدای ِ نفس های ِ تو وقتی که خوابی
زهرا رضاپور